Kalkulator twarogu na sernik

2022.08.03 | Przetwory mleczne

Obliczenie stosunku masy twarogu i masła wymaga chwili zastanowienia. W ninejszym wpisie przedstawiam szczegóły dotyczące wzorów na obliczenie zawartości tłuszczu domowego twarogu oraz dokładnej masy twarogu i masła, tak, by otrzymać masę twarogową o idealnej zawartości tłuszczu.

Kalkulatory

Wzory

Pierwsze pytanie brzmi: ile tłuszczu ma twaróg?

Do obliczenia potrzebne są tu trzy wartości: procentowa zawartość tłuszczu w mleku, początkowa masa mleka oraz końcowa masa twarogu (po odsączeniu serwatki). Wzór wygląda następująco:

ttwarogu = mmleka * tmleka / mtwarogu

gdzie literą m oznaczam masę w gramach, a literą t oznaczam procentową zawartość tłuszczu.

Przykład: Użyłem 2 litrów (2000 g) mleka o zawartości tłuszczu 3,2%. Po odciśnięciu serwatki otrzymałem 550 g twarogu. Podstawiam liczby:

ttwarogu = 2000 g * 3,2% / 550 g = 11,64%

Twaróg ma więc 11,64% tłuszczu. W przypadku kupnego twarogu, sytuacja jest prosta. Procentowa zawartość tłuszczu jest podana na opakowaniu. Teraz trudniejsza część: jak obliczyć ilość masła, którą należy dodać do twarogu, tak, aby otrzymać konkretną ilość masy twarogowej o zawartości tłuszczu 25%?

Potrzebne dane wejściowe:

mdocelowa = 500 g
ttwarogu = 11,64%
tdocelowa = 25%
tmasła = 82%

Oczywiście można te dane dowolnie zmodyfikować, w zależności od docelowej masy twarogu z masłem, zawartości tłuszczu w maśle i w twarogu.

Wzór na obliczenie masy twarogu wyprowadziłem z tzw. reguły św. Andrzeja, w literaturze obcojęzycznej zwanej też kwadratem lub kopertą Pearsona (reguła stosowana w chemii i bardzo często w mleczarstwie):

mdocelowa twarogu = mdocelowa * (tmasła – tdocelowa) / (tmasła – ttwarogu) =
500 g * (82% – 25%) / (82% – 11,64%) =
500 g * 57% / 70,36% = 405
 g

Stąd już łatwo obliczyć masę masła:

mdocelowa masła = mdocelowa – mdocelowa twarogu =
500 g – 405 g = 95 g

Trudne? Może odrobinę. Powyższe kalkulatory powinny ułatwić zadanie.

Pin It on Pinterest